Moje konto
login:
hasło:
Praca

Dotacje unijne. Praktyczne rady jak starać się o środki z SPO WKP

autor: Adam Łaski

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 7/2005

Prawie każdy z nas już wie, że może dostać dotację unijną niemal jak prezent pod choinkę. Składamy wniosek, najczęściej przygotowany przez "super" skuteczną firmę doradczą, czekamy w napięciu na "łatwą kasę", po czym rozczarowujemy się, gdyż wniosek odpadł. Zachodzimy w głowę - co było nie tak? Przecież zapłaciłem tyle pieniędzy za przygotowanie wniosku, a "oni" nie chcą mi dać pieniędzy!
Poniższy artykuł jest pierwszym z cyklu, który odpowie Państwu na pytania - co jest lub było nie tak? oraz co zrobić, aby było jak najlepiej.


  Artykuły będą dotyczyć najważniejszego dla branży piekarskiej i cukierniczej działania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pod nazwą Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez Inwestycje, popularnie zwanego SPO WKP działanie 2.3.
  Program ten skierowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i polega na refinansowaniu części wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w celu realizacji projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie. Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 10 000 zł i większa niż 1 250 000 zł. Natomiast nie ma ograniczeń co do całkowitej wartości projektu (inwestycji).
  Wysokość wsparcia jest uzależniona od lokalizacji inwestycji i waha się od 30-50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a więc kosztów, które są niezbędne do realizacji projektu oraz są zgodne z wytycznymi do programu.
  Szczegółowe wytyczne na temat kwalifikowalności kosztów i działań oraz celów programu są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - www.parp.gov.pl.

  Dotacja - pomoc bezzwrotna, ale pod warunkiem
  Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa udzielona wnioskodawcy na wsparcie realizacji określonego działania-projektu. Wnioskodawcy często zapominają o ważnej sprawie. To, że dotacja jest bezzwrotna to fakt, jednakże jest udzielana pod pewnymi warunkami. Ich niespełnienie powoduje złamanie umowy, czego konsekwencją może być konieczność zwrotu pieniędzy i wówczas przestaje ona być bezzwrotna.
  Należy zatem dokładnie zastanowić się, co dana inwestycja faktycznie nam przyniesie i do tego właśnie zobowiązać się instytucji finansującej w zamian za przyznaną dotację.
  Aby otrzymać dotację, niezbędne jest przygotowanie, skompletowanie i złożenie do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) całości dokumentacji aplikacyjnej, na którą składają się: wniosek, biznes plan oraz cała teczka załączników. Na treść tych ostatnich najczęściej nie mamy wpływu, ponieważ są nimi różnego rodzaju dokumenty i zaświadczenia, natomiast o merytorycznej stronie dwóch pierwszych decydujemy w większości sami.

  Jak przygotować się do aplikowania o dotację
  Bardzo często spotykam się z pytaniem - na co mogę dostać dotację? Większość przedsiębiorców myśląc o aplikowaniu o fundusze unijne, nie zastanawia się nad tym co muszą lub powinni zrealizować w swej firmie, aby podnieść jej konkurencyjność (tym samym dochodowość) i czy da się to wesprzeć unijną dotacją. Zwykle przedsiębiorcy szukają informacji co mają zrobić, kupić, w co zainwestować, aby ją dostać. W takim przypadku dotacja staje się nie elementem wsparcia strategicznych działań firmy, ale celem samym w sobie. A tak nie powinno być. To tak jakbyśmy decydowali się na dziecko, aby mieć większy zasiłek rodzinny! Na postawione wcześniej pytanie jest tylko jedna odpowiedź: zastanów się co tak naprawdę chcesz zrobić w swojej firmie, a ja podpowiem czy i z jakiego programu możesz to ewentualnie dofinansować.
  Wielu przedsiębiorców zakłada, że jest "kasa do dostania" trzeba tylko wypełnić całą masę tych "durnych" dokumentów, a potem to już jakoś będzie. Nie lubimy dokumentów i druków, nie lubimy ich wypełniać, składać, kompletować, a całość spraw z tym związanych napawa nas obrzydzeniem. Błąd!
  Podejdźmy do przygotowania dokumentów, przede wszystkim wniosku i biznes planu, jak do najważniejszej w życiu naszym lub naszej firmy, akcji reklamowej. Jeśli wszystkie znienawidzone do tej pory strony wniosku i biznes planu staną się sceną, na której zareklamujemy naszą firmę i nasz projekt, to połowę sukcesu mamy już w kieszeni!

  Samodzielnie czy z pomocą z zewnątrz
  Mamy do wyboru: robimy wszystko sami albo zlecamy to zewnętrznej firmie doradczej. Oba rozwiązania mają zalety i wady.
  Firmy doradcze specjalizujące się w wypełnianiu wniosków, tworzeniu biznes planów oraz kompletowaniu niezbędnych załączników, mają na pewno dużo większe doświadczenie od nas w sporządzaniu tego typu dokumentacji.
  Kiedy nie mamy czasu na przygotowanie wniosku we własnym zakresie, zlecamy sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej właśnie takiej firmie. Nie możemy jednak zapominać o tym, że dla firmy doradczej nasz projekt jest jednym z wielu, jakimi się ta firma zajmuje. Niemożliwe jest zatem, aby projekt przygotowany przez firmę zewnętrzną oddawał w pełni wagę i istotę tak najczęściej ważnej dla nas inwestycji. To tak jakby, z braku czasu, poprosić znajomego o napisanie listu do narzeczonej. Może to i dobry sposób w sytuacji, gdy nie potrafimy pisać, jednak przed wrzuceniem do skrzynki nie zapomnijmy go przeczytać!!
  Zdani na fachowość firmy doradczej wnioskodawcy często nie czytają tego, za co zapłacili, a jeśli nawet to robią, to nie przykładają się do tego należycie. Jest to jeden z najczęściej popełnianych przez nich błędów. Jakie niesie to konsekwencje?
  Pracownicy firm doradczych to niewątpliwie specjaliści. Jednakże biorąc pod uwagę różnorodność tematyczną wszystkich wniosków, jest mało prawdopodobne, aby odpowiedzialni za opracowanie naszego projektu mieli wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć i oddać jego specyfikę i co tu ukrywać - duszę.

  Samodzielne przygotowanie wniosku
  Gdy zdecydujemy się na pisanie wniosku sami, musimy się do tego odpowiednio przygotować. Trzeba się zastanowić, co chcemy zrealizować, jakie przyniesie to korzyści oraz jak trwałe i możliwe do zrealizowania są cele, które sobie zakładamy. Następnie spróbujmy się dowiedzieć, czy jest szansa na dofinansowanie naszych planów. Aby nasza wiedza na ten temat była jak najlepsza i jak najpełniejsza, najlepiej jest korzystać z kilku źródeł. Na początek polecam odwiedzenie strony internetowej www.parp.gov.pl i ściągnięcie z niej podstawowych dokumentów czyli: "Wytycznych dla wnioskodawców", "Wzoru wniosku", "Wzoru biznes planu" i najważniejszej "Instrukcji wypełniania wniosku" (szukać należy działania 2.3 w ramach SPO WKP).
  Proponuję zacząć lekturę od "Wytycznych". Dowiemy się jakie działania i koszty są dofinansowywane. Poznamy procedurę związaną z przygotowaniem, złożeniem i oceną wniosków, a także sposób i prawdopodobny termin wypłaty środków. Pamiętajmy, że dotacja jest refinansowaniem poniesionych kosztów. Zatem musimy najpierw zrealizować inwestycję z własnych pieniędzy, a dopiero wtedy otrzymamy częściowy zwrot wydatków. W praktyce wiąże się to z oceną własnych możliwości finansowych i szans pozyskania środków na finansowanie inwestycji z innych źródeł (najczęściej są to kredyty bankowe). Zwykle od zakończenia inwestycji do jej rozliczenia, kontroli i wypłaty zakontraktowanych wcześniej w umowie o dotację środków, mija kilka miesięcy.
  Kiedy już ustalimy co chcemy osiągnąć oraz jak tego dokonać, musimy pamiętać, aby działania, które chcemy zrealizować i o których dofinansowanie będziemy się ubiegać, tworzyły spójną całość i były niezbędne w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów. Oznacza to, że projekt ma być jednym celowym przedsięwzięciem, a nie listą zakupów, które są w danej chwili niezbędne w firmie.
  W sytuacji, kiedy planujemy np. zakup nowych pieców piekarskich ceramiczno-rurowych celem udoskonalenia procesu produkcji oraz wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów (innowacja procesowo-produktowa), to nie możemy w ramach tego samego projektu uznać za niezbędny, koszt związany z zakupem np. komputerów i oprogramowania celem usprawnienia zarządzania firmą (innowacja procesowa). Stanowiłoby to element potencjalnego innego projektu, na który mamy pełne prawo złożyć odrębny wniosek! Informacje o tym, które wydatki można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu znajdą się w następnych artykułach, w których zajmiemy się też spójnością projektu.

  Kursy i szkolenia mogą pomóc
  Kolejnym krokiem w drodze do skutecznego, samodzielnego aplikowania o fundusze unijne jest udział w kursach i szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju przez firmy i organizacje szkoleniowe. Niejednokrotnie dają one możliwość wypełnienia przykładowego wniosku, który zostanie sprawdzony przez trenera i uwidoczni popełnione błędy techniczne lub merytoryczne.
  Godne polecenia są szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego SITSpoż. w Warszawie - www.sitspoz.pl.
  Bardzo dobrym źródłem informacji jest ogólnodostępny serwis informacyjny znajdujący się na stronie internetowej www.parp.gov.pl, gdzie mamy możliwość zadania pytania wykwalifikowanym pracownikom informatorium PARP, a także bezpośredni wgląd w dotychczas zadawane pytania przez innych zainteresowanych oraz udzielane im odpowiedzi.
  Moim zdaniem, dopiero mając już pewną wiedzę na temat interesującego nas działania, jesteśmy w stanie podjąć naprawdę przemyślaną decyzję - wypełniamy wniosek sami czy zlecamy firmie zewnętrznej? Ktoś zapyta - teraz kiedy tyle czasu poświęciłem na naukę mam wynająć firmę do opracowania wniosku?
  Jeśli mamy czas i chcemy zająć się sprawą samodzielnie- zachęcam do tego. Gdy jest inaczej, to czas poświęcony na zgłębianie wytycznych i szkolenia pozwoli nam właściwie ocenić tego za co zapłaciliśmy.
  Sprawdzając opracowany materiał zawsze pamiętajmy o tym, że dokumentacja aplikacyjna to nasza akcja reklamowa skierowana do członków komisji oceniającej celem przekonania ich do zakupu "super produktu", jakim jest nasz projekt.


  W kolejnych artykułach poświęconych dotacjom unijnym, zajmiemy się:
 • szczegółowym omówieniem kwestionariusza wniosku aplikacyjnego w ramach działania 2.3 SPO WKP, z uwzględnieniem:
 • kosztów realizacji projektu i ich kwalifikowalności,
 • celów projektu i ich skwantyfikowanych wskaźników realizacji,
 • spójności projektu,
 • błędów najczęściej popełnianych przez wnioskodawców.

 • Katalog firm
  Ogłoszenia
  najnowsze
  miesiarka masz..
  miesiarka..
  dzielarka..
  miesiarka ibis..
  wałkownica z..
  dzieże do..
  dzieże do ..
  dzieże do..
  miesiarka mac..
  wałkownica..
  miesiarka masz..
  miesiarki masz..
  dozownik ..
  zmywarka..
  miesiarka masz..
  wałkownice do..
  mieszałka vmi..
  mieszałka xun..
  miesiarka masz..
  mikser tekno..
  Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt