Moje konto
login:
hasło:
Praca


  Fundusze unijne dla piekarni i cukierni  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcia dla ich indywidualnych potrzeb, inicjatyw i projektów. Jednocześnie Jednolity Rynek stworzył nie tylko dla firm, ale także dla samorządów oraz podmiotów sektora przetwórstwa, rygorystyczne warunki dotyczące jakości wytwarzanych produktów, świadczonych usług, oraz realizacji polityk unijnych dotyczących w szczególności ochrony środowiska, zatrudnienia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

  Polscy Przedsiębiorcy potrafią sprostać tym wymaganiom. Stworzenie konkurencyjnej oferty wymaga jednak zapoznania się z szeregiem procedur i dokumentów, w szczególności dla przedsiębiorstw starających się o pozyskanie środków z bogatej oferty programów, jakie Unia Europejska zaoferowała Polsce. Nowa problematyka, dla swojej skuteczności, wymaga zaangażowania czasowego i finansowego, które - zwłaszcza jeśli ma być realizowane własnymi środkami - skutecznie zniechęca przedsiębiorców do wykorzystywania szansy. Tymczasem doświadczenia związane z wykorzystaniem funduszy przedakcesyjnych w Polsce wskazują, że inwestycja czasowa i finansowa, jaką jest złożenie wniosku opłaciła się większości Przedsiębiorców, którzy złożyli poprawne formalnie wnioski w ramach Programu PHARE 2002. W ramach powyższej grupy znaleźli się m.in. Piekarze i Cukiernicy, uzyskując dofinansowanie zakupu pieców, urządzeń dźwigowych, komór garowniczych, myjek, instalacji wodnych, misiałek oraz wyposażenia kawiarenek.

  W poprzednich edycjach programu PHARE, wielu przedsiębiorców, posiadających pomysł na efektywne inwestycje, zbyt późno rozpoczęło rozpoznawanie mechanizmów dotacji. Mała ilość czasu, nawet przy wykorzystaniu profesjonalnego doradztwa - spowodowała, że złożenie wniosku nie było już możliwe. Poza wyżej wspomnianą niechęcią Przedsiębiorców do angażowania własnych sił, przyczyną był też często brak wystarczającej informacji o możliwościach i sposobach pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w ramach programów pomocowych.

  Firma EuroDoradca, korzystając z doświadczenia w ramach poprzednich edycji chciałaby w związku z tym wskazać przedsiębiorcom branży piekarskiej i cukierniczej możliwości, jakie niesie ze sobą już ostatnia edycja Programu przedakcesyjnego, PHARE 2003. Oficjalne Wytyczne do Programu powinny pojawić się już w bieżącym miesiącu, jednak oznacza to również, że jeżeli edycja rozpocznie się w planowanym przez PARP terminie lipcowym - czasu na sporządzenie wniosku będzie bardzo mało. Dlatego już dziś warto poznać wstępne założenia programu i dostosować harmonogramy własnych inwestycji do jego wymogów - umożliwi to zwrot do 50% kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń. Na podstawie Wytycznych do Programu PHARE 2002, oraz według wstępnych informacji o wprowadzanym Programie PHARE 2003 możemy określić ramowe zasady przyznawania dotacji. Po ukazaniu się oficjalnych Wytycznych natychmiast poinformujemy Państwa o zmianach, na łamach Portalu PIEKARNIE.PL

  Informacje o PHARE 2003 pozwalają stwierdzić, że będzie on programem umożliwiającym otrzymanie dofinansowania na proste i niezbyt duże inwestycje, głównie w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Minimalna wielkość dotacji to 2 000 Euro, natomiast maksymalna - 50 000 lub 100 000 Euro, co jednocześnie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Kwoty będą zróżnicowane w zależności od regionu i danego komponentu w ramach PHARE 2003. Inwestycje można rozpocząć po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, co oznacza że Przedsiębiorcy już teraz muszą zaplanować zakupy, które będą mogły zostać realnie dokonane dopiero w okolicach października b.r. lub później.

  W zakresie Programu Regionalnego PHARE 2003 głównym celem będzie wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, podniesienie ich efektywności, utworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrożenie nowoczesnych technologii. Cele te realizowane będą przede wszystkim poprzez umożliwienie wymiany lub rozszerzenia zaplecza technicznego (środków produkcji).
W zakres kosztów kwalifikowanych (objętych refundacją) wchodzić będą:
  • Zakup nowych maszyn, specjalistycznych środków transportu i urządzeń z oprzyrządowaniem (z uwzględnieniem zakupu nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, szczególnie specjalnie dostosowanych do wymagań wnioskodawcy)
  • Zakup nowych mebli w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących działalności z zakresu hoteli i restauracji
  • Inne wydatki bezpośrednio związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem powyższych zakupów do 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych
  Urządzenia pochodzić muszą z krajów Unii Europejskiej.

  Podstawą złożenia aplikacji jest sporządzenie zgodnego z Wytycznymi i założeniami programu Studium Wykonalności, uwzględniającego planowany w wyniku dokonywanych zakupów wzrost przychodów Przedsiębiorstwa, oraz wypełnienie formularza wniosku. Przedsiębiorcom nie korzystającym z usług doradczych chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczegółowe przeczytanie zarówno Wytycznych jak i Instrukcji wypełniania wniosków, oraz prawidłowe skompletowanie załączników. Niestety nadal najtrudniejszym dla Przedsiębiorców jest etap oceny formalnej wniosków. Kolejny etap - ocena merytoryczna - weryfikuje dostosowanie wniosku (w tym wybór inwestycji, sposobu jej finansowania, wpływu na rozwój przedsiębiorstwa i efektów jakie w danym przedsiębiorstwie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji inwestycji). Decyzja o przyznaniu dofinansowania jeszcze nie oznacza, że Przedsiębiorca może dokonywać zakupów - będzie to możliwe dopiero po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Wniosek o płatność wymaga sporządzenia Raportu technicznego oraz finansowego oraz przedstawienia faktur zakupu wraz z przelewami.

  W tak krótkim opracowaniu nie jest możliwe wyczerpujące przedstawienie problematyki nawet jednego tylko programu - szczególnie polecanego dla Przedsiębiorstw branży piekarniczej i cukierniczej. Poza PHARE polecamy także program z zakresu ochrony środowiska (tzw. SPO-WKP 2.4.), w którym wśród prawidłowo złożonych wniosków (przez przedsiębiorców uprawnionych według tego programu) skuteczność jest niemal 100 %, a którego kolejny termin ogłoszony zostanie prawdopodobnie także w okolicach czerwca b.r.

  Chcieliśmy także zwrócić Państwa uwagę na nową działalność naszej Firmy, która współpracuje z Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości działającym przy Politechnice Krakowskiej. Centrum to jest jednostką akredytowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  W związku z tym, poza usługą doradztwa inwestycyjnego i zarządzania projektem w ramach programów pomocowych (od momentu wstępnej analizy, poprzez złożenie wniosku, raportowanie, monitorowanie i wnioskowanie o płatność), jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową usługę wdrożenia systemu jakości ISO oraz HACCP przez jedną z najbardziej cenionych jednostek wdrożeniowych w kraju, wraz z dofinansowaniem procesu wdrażania z funduszy unijnych.

  Wszystkich Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych informacji za pośrednictwem portalu www.eurodoradca.pl, oraz poprzez kontakt z naszymi Konsultantami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, oraz przeprowadzą wstępną analizę możliwości ubiegania się o dotacje.

EuroDoradca.pl
tel.(012) 294-81-30
    (022) 545-05-69

Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt