Moje konto
login:
hasło:
Praca
Jakie zagrożenia wynikają z rozwoju grzyba i pleśni...

Grzyby pleśniowe tworzą bardzo dużą grupę organizmów roślinnych o budowie eurokariotycznej (posiadają jądro komórkowe otoczone błoną jądrową). Są heterotroficzne, odżywiają się martwą lub żywą materią organiczną a ich enzymy umożliwiają rozkład złożonych związków organicznych. Wymagania pokarmowe mają skromne dlatego mogą rozwijać się na podłożach o niskich zawartościach substancji organicznych (przegrody budowlane).
Warunki rozwoju pleśni są bardzo zróżnicowane, ponieważ są odmiany które tolerują i egzystują w temperaturach poniżej 00C, jednak największa ich grupa rozwija się gdy podłoże lub powietrze jest bardzo wilgotne (70%) a temperatura kształtuje się w granicach 20-350C.
Grzyby pleśniowe powodują korozję biologiczną materiałów budowlanych i przemysłowych czy psucie żywności.
Organizmy pleśniowe rozmnażające się bezpłciowo łatwo rozprzestrzeniają się w środowisku przez licznie wytwarzane ciała owocowe w postaci konidiów, które są przenoszone z ruchem powietrza.
Toksyny (mikotoksyny) wytwarzane przez pleśnie występują w miejscach ich kolonizacji zarówno w zapleśniałej żywności jak i na powierzchni ścian i są to związki niskocząsteczkowe nie metabolizowane w ludzkim organizmie. Mogą się one kumulować w tkankach narządów wewnętrznych powodując wiele komplikacji zdrowotnych. Związki te do organizmu człowieka mogą dostać się drogą pokarmową, wziewną i interdermalną.
Obecność toksyn w organizmie może mieć skutki bardzo różnorodne, ponieważ mogą one tworzyć trwałe kompleksy DNA (zachwianie w przekazywaniu informacji z DNA do RNA i zaburzenie w syntezie białek). Wpływają także na aparat genetyczny powodując zakłócenia w rozwoju płodu. Badania wykazały że toksyczność związków wydzielanych przez pleśnie jest około 40 razy silniejsza jeśli dostaną się do organizmu człowieka drogą inhalacyjną, a nie pokarmową.
Konidia pleśni stanowią kolejny element bardzo niebezpieczny dla organizmu człowieka. Ze względu na swoje wymiary wnikają do organizmu ludzkiego drogą oddechową. Posiadają one właściwości antygenowe powodując u organizmów nadwrażliwych określone alergie w wyniku wytworzenia przez system immunologiczny odpowiednich przeciwciał. Aktywny rozwój grzybni najczęściej ujawnia się u ludzi osłabionych lub mających obniżoną odporność.

Korozją biologiczną w budownictwie określa się proces niszczenia materiałów przez żywe organizmy, głównie grzyby domowe, pleśniowe, bakterie i owady ksylofagiczne.
Grzyby pleśniowe należy zaliczyć do najpoważniejszych szkodników materiałów budowlanych, co wynika z powszechnej ich obecności i małych wymagań co do warunków rozwojowych. Takie materiały budowlane jak np. drewno i materiały drewnopochodne, organiczne składniki farb i tapet, mikrozanieczyszczenia osiadające wraz z kurzem na powierzchniach przegród.
Poważny problem masowego występowania grzybów pleśniowych wystąpił na terenach dotkniętych powodzią w 1997 i 1998 roku. Zbyt powolne osuszanie niektórych budynków stworzyło optymalne warunki dla wielu gatunków pleśni.
W budynkach przemysłu spożywczego - zagrzybione przegrody budowlane mogą stanowić źródło infekcji uniemożliwiając utrzymanie wymaganego reżimu jakości produkcji.

Podstawowym źródłem zakażenia przegród budowlanych są zarodniki grzybów pleśniowych przenoszone przez powietrze. Najczęściej identyfikowanymi grzybami pleśniowymi są przedstawiciele kilku rodzajów : Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternalia i Fusarium.
Zdarza się, że elementy i wyroby budowlane zostają zakażone mikroflorą pleśniową już na etapie wytwarzania. Częstym sposobem wprowadzania grzybów pleśniowych do budynku jest zastosowanie materiałów rozbiórkowych pochodzących z porażonych budynków. Zdarza się tak w przypadku ponownego użycia najczęściej materiałów ceramicznych, drewna i materiałów drewnopochodnych.
Bardzo częstym przypadkiem porażenia grzybami pleśniowymi staje się drzewo w tartakach. Dzieje się tak w przypadku niewłaściwego składowania drewna lub niefachowego zastosowania środków biochronnych (brak kontroli wilgotności drewna, zbyt krótkie nasycenie preparatem biochronnym, użycie preparatu o zbyt wąskim spektrum działania).
Kolejnym źródłem zakażenia jest plac budowy. W większości przypadków materiały i elementy przygotowane do wbudowania przechowywane są na wolnym powietrzu, w kontakcie z gruntem. Głównie dotyczy to ściennych wyrobów ceramicznych (cegieł, pustaków), stropów żelbetowych i ceramicznych, a także drewna. W laboratoryjnej analizie mykologicznej stwierdza się wówczas występowanie tych rodzajów i gatunków pleśni, które są rozpowszechnione w glebie i środowisku roślinnym.

Dla pełniejszego zobrazowania przytoczę niektóre tylko wypowiedzi uznawanych autorytetów w kraju i za granicą lecz ignorowanych przez elity rządzące. Opinie przedstawione zostały w 1998 r.

- najgorsze jednak jest to, że metabolity pleśniaków działają rakotwórczo, są jedną z najsilniej działających trucizn pochodzenia roślinnego - mówi doc. Stefan Maziarka z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. - dlatego wszelkie grzyby trzeba natychmiast likwidować zanim lokator poważnie zapadnie na zdrowiu.
Bardzo niebezpieczną metodą jest usunięcie grzyba środkiem chemicznym, a potem pomalowanie ściany farbą z środkiem grzybobójczym. Tak walczą z grzybem różne firmy , ale jest to sposób nieskuteczny i groźny dla mieszkańców.

Pleśnie niszczą nie tylko drewno i mury, ale także wpływają na zdrowie mieszkańców - stwierdza inż. Tadeusz Suskiewicz z katowickiego Sanepidu. - Toksyny wydzielane przez grzyby mogą działać alergicznie i atakować układ oddechowy, powodować głębokie grzybice, stany zapalne skóry i ogólnie zatruwać organizm. Najgroźniejsze są plamy zielone, tworzy je kropidlak. Pędzlak ma kolor błękitnozielony. Ale każda barwna plama na ścianie jest niebezpieczna. Badania udowodniły, że we wszystkich domach, gdzie dużo osób chorowało na nowotwory, rozwijały się kolonie grzybów pleśniowych. Lekarze kojarzą również pleśniaki z martwicą wątroby, uszkodzeniami nerek i reumatyzmem, ale przede wszystkim - z rakiem.

- najważniejsze jest likwidowanie grzyba od podstaw - tłumaczy doc. Władysław Niżyński z Zakładu Techniki Budowlanej w Warszawie Każde półśrodki powodują, że grzyb odrasta na nowo.

Grzyby chorobotwórcze, grzyby zdolne do zakażenia tkanek ustrojów wyższych. Chorobotwórcze dla człowieka gatunki należą do dwóch podgromad: workowców (Ascomycetes), a zwłaszcza klasy (Endomycetes) i dawniej wyróżnianej klasy pleśniaków (Phycomycetes) oraz grzybów niedoskonałych (Deuteromycotina = Fungi imperfecti).
Spośród grzybów chorobotwórczych największą rolę odgrywają: dermatofity (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), drożdżaki (Candidia, Cryptococcus) i inne.
Grzyby te wywołują u człowieka grzybice powierzchowne i głębokie. Badanie mikrobiologiczne grzybic polega na wykonaniu preparatu i jego ocenie pod mikroskopem, izolacji i hodowli na specjalnych podłożach, a następnie na różnicowaniu otrzymanych szczepów. W grzybicach głębokich duże znaczenie mają badania serologiczne (reakcje serologiczne).
 • Informacje ogólne
 • Grzybica drobnozarodnikowa
 • Grzybica międzypalcowa
 • Grzybica obrębna pachwin
 • Grzybica paznokci
 • Grzybica stóp
 • Grzybica strzygąca
 • Grzybica pochwy i sromu

  Informacje ogólne

  Grzybica, mikoza, choroba zakaźna wywołana miejscowym lub ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi. Wyróżniamy grzybice powierzchowne - skóry, paznokci i głębokie - narządowe. Grzybice głębokie wywołują powstawanie w tkankach procesów zapalnych, a nawet martwiczych. Pozostałością po przewlekłych procesach grzybiczych są zmiany bliznowate.
  Do zakażeń grzybiczych usposabiają choroby wyniszczające tj.: cukrzyca, dysbakterioza po długotrwałej terapii antybiotykowej czy kortykosterydowej i innych środkach immunosupresyjnych. Zakażenie grzybami może nastąpić poprzez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe, przewód pokarmowy i drogi rodne.
  Najczęściej spotykanymi grzybicami są: promienica, histoplazmoza, kropidlakowica, kokcydioidomikoza, sporotrychoza, kandydoza (szczególnie częsta u chorych z obniżoną odpornością m.in. chorzy na AIDS) i kryptokokoza.

  Grzybica drobnozarodnikowa

  Grzybica drobnozarodnikowa, bardzo zakaźna grzybica skóry głowy owłosionej i skóry gładkiej u dzieci, do niedawna rzadko występująca w Polsce (głównie Francja, USA, Rosja) obecnie u nas coraz częstsza.
  Objawy kliniczne: na skórze głowy owłosionej widoczne są ogniska o różnie nasilonych cechach stanu zapalnego, w ich obrębie wszystkie włosy są jakby równo odcięte i otoczone szarawą pochewką. Na skórze gładkiej ostro odgraniczone, zapalne, okrągłe lub owalne ogniska, z pęcherzykami lub grudkami wysiękowymi na obwodzie.
  Rozpoznanie opiera się na badaniu w lampie Wooda (silna zielonkawa fluorescencja ognisk) dodatniego wyniku bezpośredniego badania mikologicznego i posiewach.

  Grzybica międzypalcowa

  Grzybica międzypalcowa, bardzo częsta postać grzybiczego zakażenia skóry, wywołana najczęściej przez grzyby z rodzaju Trichophyton lub Epidermophyton (grzyby chorobotwórcze). Występuje najczęściej w przestrzeni międzypalcowej między III i IV oraz IV i V palcem na stopie.
  Objawia się zmianami wyprzeniowymi (pęcherzyki ulegające pęknięciu, odwarstwianie się zmacerowanego naskórka, sączenie, głębokie pęknięcia), połączonymi z silnym świądem. Jako powikłanie może dochodzić do objawów spryszczenia, a także do wtórnego zakażenia bakteryjnego, np. róży.
  Zakażenie: baseny, kratki drewniane pod prysznicem, papucie (laczki), ręcznik, obuwie, materace, kołdry, koce. Duże zagrożenie występuje w schroniskach , motelach, pensjonatach a nawet w hotelach wysokiej klasy. Powód - niechęć do zakupu autoklawów do dezynfekcji. ( nikt jak do tej pory nie wystąpił o odszkodowanie z tytułu zarażenia)

  Grzybica obrębna pachwin

  Grzybica obrębna pachwin, schorzenie grzybicze skóry objawiające się jako wyraźnie ograniczone ognisko zapalne z zwłaszcza na obwodzie większym naciekiem oraz liczne wykwity grudkowe, pęcherzykowe, nadżerki i strupy. Umiejscowienie: okolice pachwinowe, skóra ud przylegająca do moszny, rzadziej inne fałdy ciała.
  Zakażenie - jak poprzednio.


  Grzybica paznokci

  Grzybica paznokci, zakażenie paznokci (pojedynczych lub licznych) grzybami z rodzaju Trichophyton, Epidermophyton, Candida. Wszystkie te infekcje, z wyjątkiem kandydozy, cechują się wspólnym obrazem klinicznym. Paznokcie są żółte lub brunatnawe, łamliwe, ulegają pobruzdowaniu, pogrubieniu (związanemu z rogowaceniem podpaznokciowym), wykruszaniu. Kandydoza (drożdżyca) paznokci różni się wyraźnym stanem zapalnym wałów paznokciowych oraz częstym zajęciem płytki od strony jej bocznych powierzchni.
  Zakażenie - jak poprzednio.

  Grzybica stóp

  Grzybica stóp, częste umiejscowienie zakażenia grzybiczego skóry. Grzyby zakażające: Trichophyton lub Epidermophyton. Rozróżnia się trzy odmiany kliniczne: międzypalcową, potnicową (różnej wielkości pęcherzyki i pęcherze na podłożu rumieniowym, drobne nadżerki, sączenie, złuszczanie) i złuszczającą (ogniska rumieniowo złuszczające lub hiperkeratotyczne). Zakażenie może się przenosić nie tylko przez kontakt bezpośredni, ale także przez używanie wspólnego obuwia, ręczników itp.
  Zakażenie - jak poprzednio.

  Grzybica strzygąca

  Grzybica strzygąca, najczęstsza obecnie w Polsce grzybica skóry głowy owłosionej, nie owłosionej oraz paznokci, wywołana przez różne grzyby z grupy Trichophyton. Zakażenie może nastąpić od chorego człowieka, zwierzęcia.
  Objawy kliniczne: zależnie od nasilenia objawów zapalnych (co pozostaje w związku z rodzajem zakażającego grzyba i jego wewnątrz- lub zewnątrz włosową lokalizacją) wyróżnia się dwie postacie kliniczne:
  1) głęboką - cechującą się ostro zapalnymi guzami, o nierównej, czasem brodawkowatej powierzchni, pokrytymi wydzieliną ropną i strupami. Większość włosów w obrębie ognisk ulega wyropieniu, pozostałe dają się z łatwością usunąć. Postać ta może pozostawiać blizny. Ta postać grzybicy występuje najczęściej u dzieci i mężczyzn (głównie na brodzie).
  2) powierzchowną - na skórze głowy owłosionej stwierdza się zwykle liczne ogniska, o słabo wyrażanych objawach zapalnych, łuszczące się otrębiasto, z włosami ułamanymi tuż nad powierzchnią skóry. Na skórze gładkiej występują okrągłe lub owalne: ostro odgraniczone ogniska, okazujące na obwodzie większe nasilenie stanu zapalnego oraz liczne pęcherzyki, grudki, strupy.
  Zmianom tym towarzyszy świąd. Grzybica strzygąca może też zajmować paznokcie. Rozpoznanie opiera się na badaniu mikologicznym (preparat bezpośredni i posiew).
  Zakażenie - jak poprzednio.

  Grzybica pochwy i sromu

  Grzybica pochwy i sromu, stan zapalny pochwy i sromu wywołany zakażeniem drożdżakami (kandydoza). Do powstania choroby dochodzi najczęściej u osób z obniżoną odpornością, po długotrwałym stosowaniu antybiotyków prowadzących do dysbakterizy, korzystanie z basenu publicznego w okresie lata, także w czasie ciąży.
  Objawami są najczęściej świąd i pieczenie sromu, gęste serowate upławy, białawe naloty w przedsionku pochwy i w pochwie, leżące na zaczerwienionej i rozpulchnionej błonie śluzowej.
  Rozpoznanie opiera się na wyniku badania mykologicznego rozmazu. Leczenie nystatyną dotyczy także partnera seksualnego. W czasie leczenia obowiązuje wstrzemięźliwość płciowa.
  Zakażenie - jak poprzednio.

  Łupież pstry,

  powierzchowna, naskórkowa infekcja grzybicza, wywołana przez grzyb Malassezia furfur (należący do gatunku Pityrosporum).
  Objawy kliniczne: różowobrunatnawe, lekko łuszczące się wykwity plamiste, umiejscowione najczęściej na skórze górnej połowy klatki piersiowej. Po opaleniu skóry pozostaje w miejscu wykwitu biaława plama. Rozpoznanie opiera się na wykazaniu zarazka w łuskach skórnych.
  Tymi schorzeniami możemy dzisiaj zarazić się wszędzie. Tylko dlatego że schorzenia te nie są epidemią o bardzo wysokiej śmiertelności dlatego postrzegane są jako przypadłości.
  Jak widać jest to bardzo poważny problem i dlatego mikolodzy nazwali XXI wiek, wiekiem pleśni i grzyba i alarmują wzrostem zachorowalności na choroby nowotworowe. Podczas każdej konferencji naukowej poświeconej produkcji żywności, budownictwa, hodowli, temat zagrożenia życia powiększa się z każdym rokiem.

  Większość grzybów domowych wywołuje zgniliznę destrukcyjną, w wyniku której drewno zmienia barwę na brunatną, pęka w poprzek, wzdłuż włókien, a w końcowej fazie zniszczenia rozpada się w proszek. W wyniku korozyjnego rozkładu drewno przybiera kolor jaśniejszy od zdrowego, pojawiają się białe plamki i nieregularne otwory.
  Grzyby z uwagi na zakwaszone środowisko powodują korozję murów, cegły, zaprawy, betonu, kleju i mas szpachlowych na bazie żywic syntetycznych oraz kazeiny.
  Korozja biologiczna wpływa ujemnie na zdrowie ludzi i zwierząt domowych. Powoduje schorzenia stawów, złe samopoczucie, anemię, zaburzenia żołądkowe, RAK ŻOŁĄDKA, RAK PŁUC, PRZEŁYKU, NEREK, WĄTROBY, KRWI, MÓZGU, ponadto maja wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i organogenezę płodową. Już kilku pracodawców i spółdzielnie mieszkaniowe musiały wypłacić odszkodowania. Ten proces będzie narastał i w tym przypadku nie będzie wygranych.

  Stan zagrozenia obejmuje dzisiaj każde miejsce na ziemi z bardzo prozaicznego powodu jakim jest klimatyzacja. Dzisiaj kierowcy samochodów wyposażonych w klimatyzację również ulegają skażeniom. Również bardzo poważnym problemem dla stref o bardzo wysokiej wilgotnoaści i temperaturze jest rozwój alg i porostów na konstrukcjach betonowych bloków mieszkalnych.
  Publikowanie bez zgody autora zabronione, © Marek Laskowski
  Jastrzębie Zdrój 7-sierpień 2001
  Zapytania proszę kierować na adres e-mail: miksysosuszania@poczta.onet.pl

  ---------------------------
  Informacje od Magres opiekuna technicznego portalu:
  Artykuł publikujemy za zgodą autora, p. Marka Laskowskiego z Jastrzębia Zdroju. Jest to wersja orginalna bez zmian redakcyjnych
 • Katalog firm
  Ogłoszenia
  najnowsze
  diosna spv 160..
  konig mini rex..
  konig mini rex..
  miesiarka..
  miesiarka masz..
  dzielarka..
  miesiarka masz..
  polska..
  polska..
  polska..
  polska..
  kupię maszyny..
  kupię maszyny..
  kupię maszyny..
  kupię maszyny..
  kurs:..
  pomiary..
  haccp ghp/gmp..
  zatrudnimy..
  reimelt -..
  Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt