Moje konto
login:
hasło:
Praca

Zmiany w podatku dochodowym od przedsiębiorców w 2007 roku

Jacek Paprocki

Uwaga - artykuły dotyczące zmian podatku dochodowego pisane są po przyjęciu zmian w ustawie przez Sejm i Senat - jednak przed powtórnym głosowaniem w Sejmie, podpisaniem ustawy przez Prezydenta i ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw.
 1. Nie trzeba będzie składać miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy.
 2. Przywileje dla małych podatników i przedsiębiorców rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym:
  • możliwość płacenia zaliczek kwartalnie,
  • możliwość jednorazowej amortyzacji do łącznej wartości 50 tys. w roku podatkowym. Prawo do jednorazowego zaliczenia w koszty, wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie dotyczy samochodów osobowych. Uwaga - prawo to stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

  Mały podatnik, to taki, którego przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800.000 euro.
  Rozpoczynającym działalność nie jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki bez osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
 3. Likwidacja możliwości dokonywania w pierwszym roku 30 proc. odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.
 4. Przy amortyzacji budynków i lokali niemieszkalnych trzeba będzie uwzględniać okres amortyzacji poprzedniego właściciela, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 5. Nowa definicja samochodu osobowego, zbieżna z ustawą o podatku od towarów i usług. (dotyczy samochodów nabytych od 1 stycznia 2007)
 6. Bez limitu wydatków na reklamę, ale wydatki na reprezentację, w szczególności na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów na ten cel nie będą kosztem uzyskania przychodów.
 7. Wydatki na ochronę zdrowia pracowników - kosztem uzyskania przychodów.
 8. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodu i podział kosztów na bezpośrednio związane z przychodem i pośrednio związane z przychodem.
 9. Wydatki na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów - kosztem uzyskania przychodu.
 10. Sprecyzowano datę poniesienia kosztu.
 11. Część osób pracujących na zasadzie tzw. "samozatrudnienia" straci prawo do rozliczania się na zasadach działalności gospodarczej.
 12. Zmieniono datę powstawania przychodu z działalności gospodarczej.
 13. Wprowadzono możliwość wyboru sposobu rozliczania różnic kursowych.
artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 01/2007


Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
diosna spv 160..
konig mini rex..
konig mini rex..
miesiarka..
miesiarka masz..
dzielarka..
miesiarka masz..
polska..
polska..
polska..
polska..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kurs:..
pomiary..
haccp ghp/gmp..
zatrudnimy..
reimelt -..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt