Moje konto
login:
hasło:
Praca

Oczyszczalnie ścieków dla zakładów piekarskich i cukierniczych

Henryk Gąsiorowski

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 03/2004


---------------------

Wstęp

Ścieki z przemysłu cukierniczo-piekarniczego charakteryzują się przede wszystkim zanieczyszczeniem określonymi wartościami BZT5 4000-7000 mg O2/l i odpowiednio ChZT ok. 7500 - 10000 mg O2/l. Takie zanieczyszczenia wymagają przy oczyszczaniu ścieków redukcji BZT5 rzędu 99 proc. i CHZT ok. 95 proc. W ostatnich latach w przemyśle cukierniczo-piekarskim są stosowane specjalne dwustopniowe beztlenowe i tlenowe metody oczyszczania ścieków. Czynnikiem decydującym o wprowadzeniu takich rozwiązań jest stosunkowo małe zużycie energii. W beztlenowym systemie oczyszczania ścieków brak jest emisji zapachów, ponieważ rozkład obywa się w zbiorniku zamkniętym. Podczas rozkładu substancji organicznych, zawartych w nieoczyszczonych ściekach powstaje biogaz odbierany w górnej części reaktora. Biogaz można wykorzystywać w danym zakładzie przetwarzając na energię elektryczną lub cieplną. W zależności od wymagań postawionych zakładowi przez Wydział Ochrony Środowiska danego powiatu dla oczyszczania tego typu ścieków, stosuje się system jedno lub dwustopniowy. Oczyszczalnia ścieków jest projektowana na maksymalny, dobowy przepływ w zakładzie, przy zróżnicowanym strumieniu ścieków o określonej wydajności i 20-godzinnym dniu pracy oczyszczalni. Wszystkie urządzenia oczyszczalni usytuowane są w budynku technologicznym. Przykładowy plan zagospodarowania takiej oczyszczalni pokazano na rysunku.

SCHEMAT OCZYSZCZALNI
Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
miesiarka..
miesiarka..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka..
diosna spv 160..
konig mini rex..
konig mini rex..
miesiarka..
miesiarka masz..
dzielarka..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt