Moje konto
login:
hasło:
Praca

Sprzedaż obwoźna pieczywa

Włodzimierz Gubała

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 03/2006

  Sprzedaż obwoźna pieczywa w Polsce budzi wiele emocji, czego wyrazem są m.in. liczne telefony naszych Czytelników do redakcji informujące o faktach nieuczciwej konkurencji ze strony niektórych piekarzy oferujących pieczywo sprzedawane wprost z samochodów po bardzo zaniżonych cenach. Warunki, w jakich odbywa się sprzedaż, w wielu przypadkach stoją w całkowitej sprzecz-ności z obowiązującymi w tej mierze przepisami nakładającymi na sprzedających obowiązek spełnienia szeregu kosztownych wymagań. Niespełnienie tych wymagań, a więc i nie poniesienie z tego tytułu żadnych nakładów finansowych, pozwala w efekcie na stosowanie dumpingowych cen na sprzedawane pieczywo i stawia w trudnej sytuacji innych piekarzy działających na rynku i ściśle przestrzegających obowiązujących przepisów. Stanowi także wyraźne odstępstwo od aktualnie obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych w systemie obwoźnym.

  Przypomnijmy więc w tym miejscu, że obecnie obowiązują następujące rozporządzenia Ministra Zdrowia, a mianowicie:
  • rozporządzenie z dnia 20.12.2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych, obowiązujące w handlu obwoźnym środkami spożywczymi, zawierające wykaz artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym,
  • oraz rozporządzenie z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących środków transportu żywności.
  Pierwsze z tych rozporządzeń stawia m.in. wymóg posiadania przez sprzedawcę odpowiednich kwalifikacji w zakresie przestrzegania higieny w obrocie żywnością, a także wyłącza z obrotu w systemie obwoźnym pieczywo i wyroby ciastkarskie nie posiadające opakowań jednostkowych.
  Natomiast zarządzenie natomiast z 19.12.2002 r. określa w stopniu bardzo szczegółowym wymagania, zarówno w zakresie technicznym jak i wyposażenia technologicznego jakie muszą spełniać środki transportu stosowane w systemie sprzedaży obwoźnej żywności.

  W opinii naszych Czytelników, w znacznej liczbie przypadków warunki te nie są w całości lub w znacznej ich części spełniane. Bardzo często sprzedawane jest pieczywo bez opakowań jednostkowych, a używane do tego celu samochody nie są odpowiednio przystosowane i wyposażone.

  Stanowi to wyraźne naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Działania takie stanowią poważne zagrożenie dla egzystencji wielu zakładów piekarskich ściśle przestrzegających przepisów ponoszących z tego tytułu znaczne koszty i uczciwie odprowadzających na rzecz skarbu państwa należne podatki.

  Oczywiście, w warunkach wolnego handlu, nie można w sposób administracyjny zabronić komukolwiek prowadzenia na własny rachunek i na własne ryzyko działalności gospodarczej - ale oczywiście w ramach obowiązujących przepisów. Pod jednym wszakże warunkiem - wszystkie podmioty działające na rynku muszą mieć nie tylko równe prawa, ale także i równe obowiązki. A więc jeżeli jakiś piekarz chce sprzedawać pieczywo w systemie sprzedaży obwoźnej, musi przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów, a więc: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących środków transportu.

  W kontekście poruszonych wyżej spraw warto wiedzieć, jak z tym problemem radzą sobie nasi sąsiedzi. Ponieważ obszerny artykuł na ten temat ukazał się w jednym z ostatnich numerów austriackiego tygodnika piekarskiego ŐBZ - wydaje się, że warto zapoznać się z niektórymi opiniami na temat obwoźnej sprzedaży pieczywa zawartymi w wspomnianym artykule. A oto opinie i uwagi autorów artykułu.
  • Staje się coraz bardziej widoczna tendencja zmierzająca do maksymalnego zbliżenia producenta pieczywa do jego odbiorcy. Powód - coraz bardziej zaostrzająca się walka konkurencyjna na rynku producentów pieczywa. Piekarz nie może czekać na klienta - musi do niego dotrzeć sam oferując mu towar świeży, dobrej jakości i w szerokim asortymencie.
  • Jednym ze sposobów dotarcia do klienta jest rosnąca liczba filii piekarni w postaci sklepów (małych punktów sprzedaży), a także ruchome punkty sprzedaży pieczywa z odpowiednio do tego przystosowanych samochodów wszędzie tam, gdzie nie opłaca się tworzenie stałej filii. Jako dodatkową zachętę dla piekarzy do tworzenia takich ruchomych punktów sprzedaży stosuje się wypożyczanie na pół roku, na dogodnych warunkach samochodu, odpowiednio do tego celu przystosowanego przez producenta. Po udanych testach i po zakupie samochodu - koszt wypożyczenia samochodu zostanie rozliczony w spłatach miesięcznych.
  • Coraz częściej w tej formie sprzedaży oferowane są także, oprócz pieczywa, także i inne wyroby spożywcze, aż do gotowych przekąsek włącznie. W takich przypadkach samochód musi być odpowiednio, dodatkowo wyposażony w konieczne urządzenia chłodnicze i w instalację w-k.
  • Autorzy artykułu wskazują na bardzo ważną rolę prac logistycznych przy planowaniu lokalizacji samochodu oraz jego trasach i terminach dojazdu do miejsca przeznaczenia. Duże znaczenie ma także dobór asortymentowy oferowanego towaru, który może niekiedy przesądzić o opłacalności całego zamierzenia.
  • Ruchome punkty sprzedaży są jednym z najtańszych i najbardziej efektywnych sposobów reklamy zarówno firmy jak i towaru. Stanowią mobilną kartę wizytową właściciela piekarni pod warunkiem, że samochód utrzymany będzie w należytym stanie, towar będzie dostarczany punktualnie i będzie doskonałej jakości, a załoga sklepu na kołach będzie przyjazna dla kupujących.
Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka..
diosna spv 160..
konig mini rex..
konig mini rex..
miesiarka..
miesiarka masz..
dzielarka..
miesiarka masz..
polska..
polska..
polska..
polska..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kupię maszyny..
kurs:..
pomiary..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt