Moje konto
login:
hasło:
Praca

VAT na pieczywo

Po długim oczekiwaniu, sprawa VAT na pieczywo została wyjaśniona. W opublikowanym już w maju rozporządzeniu, Minister Finansów wyszczególnia asortymenty pieczywa, na które obowiązuje obniżona stawka podatku VAT. Wielkie zamieszanie i niepokój wywołane informacjami o podwyższeniu podatku VAT na pieczywo są już za nami.

W myśl rozporządzenia o wykonaniu niektórych przepisów ustawy o podatku VAT (DZ.U. 97 z 1 maja 2004 r., poz. 970, zał. 1 poz. 3) tylko kilka pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług objętych jest stawką 7 proc. Jest wśród nich chleb chrupki (PKWiU 15.82.11-30.00). W grupie: suchary, sucharki, tosty z chleba i podobne tosty tylko tosty z chleba i podobne tosty objęto stawką 7 proc. Także na chleb przaśny (maca) (PKWiU 15.82.11-50.00); opłatki sakralne i podobne produkty (PKWiU 15.82.13-20.00); wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy (PKWiU 15.82.13-30.00) obowiązuje obniżona stawka VAT. W grupie "wyroby piekarskie nie zawierające środka słodzącego, pozostałe (PKWiU 15.82.13-90.00)" 7-proc. stawką zostały objęte cyt.: wyłącznie chleb i bułki oraz bułka tarta". Tak więc wiele asortymentów pieczywa, co do których były wątpliwości jaką stawkę VAT zastosować, zostały objęte obniżonym 7-proc. VAT. Rozporządzenie weszło w życie 1 maja br.

Wątpliwości te miały źródło w znowelizowanej niedawno ustawie o podatku od towarów i usług, która stawką 7% objęła tylko pieczywo i wyroby piekarskie (oraz wyroby ciastkarskie) świeże (PKWiU 15.81.1). Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, do którego należy wyjaśnianie wątpliwości związanych z klasyfikacją wyrobów już w 2003 r. uznał, że pieczywo świeże to takie, którego termin przydatności do spożycia nie przekracza 3 dni. Oznaczałoby to, że według łódzkich specjalistów, pieczywo z dłuższym terminem przydatności ma być obłożone podatkiem w wysokości 22% (i w dodatku, że jest "nieświeże"). Ponadto wysuwali oni argument, że pieczywo o przedłużonej trwałości zwykle poddawane jest dodatkowym zabiegom mającym tę trwałość przedłużyć. Dla prawników opinia urzędu statystycznego określająca stawkę podatku miała zasadniczą wadę. Była pogwałceniem prawa, bowiem wysokość podatków może określać w Polsce jedynie sejm w ustawie (i aktach wykonawczych do niej), a nie opinia urzędu.

Pierwotnie problem rozróżnienia pojawił się w związku z przejściem z Systematycznego Wykazu Wyrobów na Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. W Klasyfikacji wystąpiło określenie "świeże", którego nie było w Wykazie, ale wcześniej nie miało to tak wymiernych konsekwencji finansowych. Do niedawna obowiązywał jeszcze przepis przejściowy, w myśl którego przejście z Wykazu na Klasyfikację nie powoduje zmiany stawki VAT. W znowelizowanej ustawie o VAT takiego zapisu już nie ma.

Swoje - bardzo istotne - dwa grosze dodał do sprawy Polski Komitet Normalizacyjny. Według PKN, interpretacja GUS, oparta na opinii łódzkiego ośrodka, nie była właściwa. Bowiem Polska Norma na chleb określa, że to sam producent ustala termin przydatności do spożycia po przeprowadzeniu badań. I chleb jest świeży, dopóki termin ten nie minie.

Gazeta Wyborcza przedstawiając sprawę VAT na pieczywo dodaje, że piekarze mogliby, gdyby zaszła potrzeba, odwołać się do unijnej VI Dyrektywy zakazującej stosowania różnych stawek podatku na podobne towary. Na szczęście teraz - w odniesieniu do chleba i bułek - nie ma już takiej potrzeby.

tekst pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 06/2004
Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt