Moje konto
login:
hasło:
Praca

Zmiany zasad odliczania podatku VAT przy zakupie samochodów i paliw do samochodów

Jacek Paprocki

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 7/2005

  Wątpliwości dotyczące zmian przepisów art. 86 ustawy, w części dotyczącej prawa podatnika do obniżania podatku należnego o podatek naliczony zapłacony przy zakupie samochodów spowodowały, że Prezydent podpisał ustawę dopiero ostatniego dnia, w którym mógł to uczynić. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy zmiana ustawy w ogóle zostanie podpisana, czy też Prezydent ją zawetuje, jako niezgodną z przepisami UE.

  Po wejściu w życie nowej definicji samochodu osobowego, może pogorszyć się sytuacja wielu firm, które po 1 maja 2004 r. kupiły samochody spełniające kryteria wzoru Lisaka - a więc uprawnione do odliczania podatku VAT zawartego w cenie paliwa. Rezygnacja ze wzoru Lisaka i wprowadzenie nowych zasad, spowoduje, że wiele z tych pojazdów, z dnia na dzień przestanie być uznawane za uprawnione do odliczania podatku VAT zawartego w cenie paliwa do nich. Według części prawników, poszerzenie zakazu odliczeń narusza dyrektywy UE a także Konstytucję RP.

  Niezależnie jednak od opinii prawników, Prezydent ustawę podpisał. Przepisy dotyczące samochodów wchodzą w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia - czyli wejdą w życie mniej więcej pod koniec sierpnia 2005 r.

  Samochody, przy których zakupie podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego całego podatku naliczonego w cenie samochodu, to:
  1. wszystkie samochody o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
  2. samochody, które ma jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do wożenia ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
  3. samochody, które mają więcej niż jeden rząd siedzeń, oddzielonych od części przeznaczonej do wożenia ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, w których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków przekracza 50 proc. długości pojazdu. Długość części ładunkowej mierzy się po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi, pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę między podłogą a sufitem, do tylnej krawędzi pojazdu. Długość całego pojazdu - to odległość między dolną krawędzią przedniej szyby a tylną krawędzią podłogi części przeznaczonej do przewozu ładunków. Mierzy się ją w linii poziomej wzdłuż pojazdu między dolną krawędzią przedniej szyby a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części przeznaczonej do przewozu ładunków,
  4. samochody, których kabina i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków stanowią oddzielne konstrukcyjnie elementy pojazdu,
  5. pojazdy specjalne, w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniu wymienionym w załączniku nr 9 do ustawy (np. koparka, bankowóz, pomoc drogowa, ładowarka),
  6. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
  Posiadacze samochodów, o których mowa w punkcie 2 do 4 (van, z dwoma rzędami siedzeń, z oddzielną kabiną i nadwoziem do przewozu ładunków) muszą posiadać zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, a także adnotację w dowodzie rejestracyjnym samochodu, potwierdzającą, że pojazd spełnia te wymagania.

  Kopię takiego zaświadczenia podatnik obowiązany jest w terminie 14 dni od daty jego otrzymania doręczyć naczelnikowi właściwego dla siebie urzędu skarbowego.

  Oczywiście podatnicy użytkujący takie samochody, spełniający powyższe warunki, mają prawo do odliczania podatku VAT przy zakupie paliwa do tych samochodów.

  W przypadku nabycia pozostałych samochodów
, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy jego zakupie jest ograniczone do 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze - nie więcej jednak niż 6000 zł.

  Podatnicy użytkujący pozostałe samochody są dodatkowo pozbawieni prawa odliczania podatku VAT zawartego w cenie paliw do ich eksploatacji.

  Właściciele samochodów, które w myśl nowych przepisów podlegają kontroli przez okręgową stację kontroli pojazdów, którzy nabyli je przed dniem wejścia w życie ustawy,
dodatkowe badania techniczne potwierdzające, że pojazd spełnia wymagania ustawy, powinni przeprowadzić w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

  Ze względu jednak na możliwość (lub brak możliwości) odliczania podatku zapłaconego w przy zakupie paliwa - wydaje się, że badanie takie powinno się przeprowadzić jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy - nie czekając na termin okresowego badania technicznego.

Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
miesiarka masz..
miesiarka..
dzielarka..
miesiarka ibis..
wałkownica z..
dzieże do..
dzieże do ..
dzieże do..
miesiarka mac..
wałkownica..
miesiarka masz..
miesiarki masz..
dozownik ..
zmywarka..
miesiarka masz..
wałkownice do..
mieszałka vmi..
mieszałka xun..
miesiarka masz..
mikser tekno..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt