Moje konto
login:
hasło:
Praca
AKTUALNOŚCI

2004-12-21 Fundusze UE w branży piekarsko-cukierniczej - ważne informacjeTuż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej mówiło się, że piekarze i cukiernicy zostali wykluczeni z ubiegania się o środki pomocowe.

To prawda, tak było pól roku temu. Teraz cukiernicy i piekarze będą mogli jednak skorzystać w dotacji pochodzących z Funduszy Strukturalnych. Udało się bowiem pokonać przeszkodę w postaci błędnego koła przepisów prawnych. Rozporządzenia unijne nie dopuszczają współfinansowania przetwórstwa niektórych produktów rolnych (w tym mąki) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś krajowe przepisy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawiają pomocy firmom z sektora cukierniczego i piekarniczego, nie traktując ich jako przedsiębiorstw rolnych.

Rozwiązanie problemu znaleziono w innym rozporządzeniu unijnym, które wyklucza jednak przedsiębiorstwa piekarnicze i cukiernicze z przetwórstwa produktów rolnych, a tym samym umożliwia im korzystanie ze wsparcia unijnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Zatem z jakich programów mogą skorzystać firmy z tej branży?

Jeśli chodzi o inwestycje, to piekarze i cukiernicy mogą uzyskać wsparcie z dwóch programów - w zależności od wielkości firmy i okresu prowadzenia działalności.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4
Program ten skierowany jest do tzw. Mikroprzedsiębiostw. To znaczy do takich firm, które działają krócej niż 3 lata i zatrudniają mniej niż 10 osób. Okres działalności liczy się tu od daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jednak jeśli dany przedsiębiorca prowadził już firmę, lub ma w takowej znaczące udziały (powyżej 25%), to jego kolejna działalność (lub udziały w takowej) nie jest już mikroprzedsiębiorstwem i wyklucza go z udziału w tym programie. Zatem jest to działanie skierowane głównie do tych, którzy nie prowadzili dotychczas żadnej działalności ani nie mają żadnych udziałów w innych podmiotach.
W ramach tego działania można uzyskać dotację na zakup niemal wszystkich środków trwałych (z wyjątkiem środków transportu), zakup oprogramowania, zakup know-how, a nawet zakup nieruchomości (np. biura). Dodatkowo wartość dotacji może wynieść nawet 50 000 euro, ale nie może przekroczyć 65% wartości inwestycji.

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3.
Jest to działanie bardzo zbliżone do Działania ZPORR 3.4.. Ma identyczny zakres kosztów kwalifikowanych, jednak skierowane jest do innej grupy odbiorców – do tych, którzy nie są mikroprzedsiębiorstwami – czyli posiadają już doświadczenie w prowadzeniu działalności lub zatrudniają więcej niż 10 osób. Poziom wsparcia wynosi tu od 30% do 50% w zależności od regionu, w którym prowadzona będzie inwestycja. Maksymalna wartość dotacji na jeden projekt wynosi 1 250 000 zł, ale jeden podmiot może złożyć więcej niż jeden projekt.

Jowita Ciechanowicz
Agencja J&J
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
www.agencjajj.pl
biuro@agencjajj.pl
tel/fax: (058) 661 60 06  wszystkie aktualności
 
 

Katalog firm
Ogłoszenia
najnowsze
masło..
bułka tarta..
kupię bułkę..
bułka tarta..
kupie bułke..
elektryk..
parta u2..
piekarz..
wałkownica..
wałkownica..
dzieże do xun..
miesiarka..
miesiarka..
dzielarka do..
dzielarka do..
miesiarka..
miesiarka..
agregat..
agregat..
zmywarka..
Strona główna | Regulamin portalu | E-mail | Reklama | Kontakt